Mediation

Mediation (echtscheidingsbemiddeling)

Een scheiding is voor alle betrokkenen pijnlijk. Een reden te meer om alle zakelijke aspecten goed te regelen. Mediation (echtscheidingsbemiddeling) kan daarbij een steun in de rug zijn. De partners houden dan zelf de regie en bepalen in samenspraak hoe ze hun onderlinge verplichtingen willen regelen. Scholtens advocaten & adviseurs heeft veel ervaring met mediation en kan u hierin bijstaan.

Bij het beëindigen van een huwelijk of samenwoning moeten er veel belangrijke zaken geregeld worden. Denk aan de verdeling van bezittingen en schulden, eventuele alimentatieverplichtingen en regelingen over de kinderen (ouderschapsplan). Beide partners kunnen een advocaat inschakelen en via hen proberen afspraken te maken. Lukt dit niet, dan kunnen ze de geschilpunten voorleggen aan de rechter. Vaak leidt dit echter tot een gevoel van onvrede bij de partners, die dan meestal als twistende partijen tegenover elkaar staan.

Samen afspraken maken

De partners kunnen ook gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om de beëindiging van hun relatie op een goede manier te regelen. Zij doen dit onder begeleiding van een advocaat-bemiddelaar (mediator). De bemiddelaar zoekt samen met de partners in de eerste plaats oplossingen op zakelijk-juridisch gebied. Daarnaast is hij of zij ook getraind in het hanteren van de psychologische en sociale problematiek rond scheidingsprocessen.

Deze bemiddelaar leidt, als neutrale en deskundige derde, de onderhandelingen tussen de partners en begeleidt hen bij het maken van afspraken. De mediator legt deze afspraken vast in een overeenkomst (convenant). De eventuele echtscheiding is dan nog slechts een administratieve formaliteit.

Voordelen van mediation:

• Een goede mediation voorkomt een lange, frustrerende en dure echtscheidingsprocedure.
• Omdat de partners met elkaar in gesprek blijven, kunnen afspraken vaak veel sneller tot stand komen, rekening houdend met ieders belang.
• Mediation biedt de mogelijkheid op een verantwoorde en volwassen manier uit elkaar te gaan. Dat kan veel emotionele schade voorkomen.
• Bij mediation blijft de communicatie tussen betrokkenen in stand. Zeker als er kinderen zijn is dat erg belangrijk.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Call Now Button