Letselschade

Een ongeluk, misdrijf of medische fout kan ingrijpend zijn. Daarbij gaat het niet alleen om uw gezondheid en welbevinden, maar ook om de financiële gevolgen. We spreken dan over letselschade. Die schade kunt u in veel gevallen op de veroorzaker verhalen. Juridische bijstand is in zo’n geval heel belangrijk. Scholtens Advocaten kan u helpen bij de onderhandelingen met verzekeraars of een procedure voor u voeren.

Letselschade komt regelmatig voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en misdrijven. Het is bij letselschade vaak lastig om voor uw eigen rechten op te komen. Een ongeval of medische misser kan u behoorlijk aangrijpen. Hierdoor bent u niet altijd in staat om alles goed te overzien. Het is dan belangrijk u te laten vertegenwoordigen door een partij die uw belang centraal stelt.

Schadeposten
Bij letselschade kunt u onder meer met de volgende soorten schade en kosten te maken krijgen:

  • verlies van arbeidsvermogen
  • smartengeld
  • huishoudelijke hulp
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • reiskosten
  • niet vergoede medische kosten
  • aanpassingen van uw woning

Als u door het letsel arbeidsongeschikt raakt, kan dat leiden tot een lager inkomen, pensioenverlies en verlies van andere aanspraken. Bij permanente arbeidsongeschiktheid (verlies van arbeidsvermogen) kunt u hierdoor forse schade lijden.

Smartengeld
Daarnaast kunt u ook een vergoeding krijgen voor immateriële schade , zoals geestelijke of lichamelijke pijn of gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. De meeste slachtoffers zijn zich niet bewust van de diverse schadeposten en de mogelijkheid om de veroorzaker hiervoor aansprakelijk te stellen.

Hoe onderhandelt u met verzekeraars?
In de meeste gevallen krijgt u niet te maken met de veroorzaker zelf, maar met zijn verzekeraar. Het valt niet altijd mee om met dergelijke grote professionele partijen goede afspraken te maken over een schadevergoeding. Verzekeraars hebben qua kennis en ervaring de nodige voorsprong op u. Ten eerste vormt het vaak een probleem om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Ten tweede zijn verzekeraars meestal terughoudend om een (ruimhartige) schadevergoeding te betalen. In zulke gevallen kunt u de onderhandelingen beter laten voeren door een expert die over zowel medische als juridische expertise beschikt.

Schaderegeling of vaststellingsovereenkomst accepteren?
De veroorzaker of zijn verzekeraar kan u vragen akkoord te gaan met een schaderegeling. Die wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wij raden u af om zonder voorafgaand advies akkoord te gaan met zo’n schaderegeling of vaststellingsovereenkomst. U weet namelijk vaak niet of deze regeling recht doet aan uw positie. Wanneer u tekent, loopt u het risico om uw recht op een redelijke schaderegeling te verspelen.

Kan ik een medische machtiging tekenen?
De verzekeraar van de tegenpartij kan u ook vragen op voorhand een medische machtiging te ondertekenen. Wij raden u af om dit te doen zonder eerst advies in te winnen. Niet al uw medische gegevens zijn nodig voor een schaderegeling. Met een algemene medische machtiging kan een verzekeraar ook medische gegevens opvragen die niets met het ongeval of uw schade te maken hebben. Daarom is een machtiging op maat nodig en wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Waarom is juridische bijstand belangrijk?
Letselschade is meer en meer een specialisme geworden. Scholtens Advocaten heeft veel expertise op dit gebied opgebouwd. Hierdoor kunnen wij u op persoonlijke en betrokken wijze bijstaan en onderhandelen met de verzekeraar over een redelijke schaderegeling. Daarbij maken we gebruik van eigen medische adviseurs. Dankzij hun medische expertise zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner van verzekeraars. De gang naar de rechter is dan vaak niet nodig.

Neem contact met ons op als u met letselschade te maken krijgt. Ook wanneer u nog niet weet wie de veroorzaker is. Ook als u nog niet (volledig) bent genezen, kan het belangrijk zijn toch alvast contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan uw rechten als slachtoffer veilig stellen. In het eerste gesprek staan we stil bij hetgeen u is overkomen en informeren wij u over uw mogelijkheden en de kosten. Bij erkenning van aansprakelijkheid worden de kosten meestal vergoed.

Vragen?
Hebt u vragen over letselschade of hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op met mr. Y. van der Horst, telefoon 0527-618333.

Call Now Button