Kan een testament ongeldig worden verklaard

Wil iemand een testament laten opstellen of een eerder testament laten wijzigen, dan moet hij over zijn verstandelijke vermogens beschikken. Als namelijk achteraf blijkt dat de geestesvermogens van overledene bij het opstellen of wijzigen van het testament blijvend of tijdelijk waren gestoord, dan wordt er vanuit gegaan dat hij zijn wil niet goed heeft kunnen vormen (wilsonbekwaam).

Controle notaris

Dit wordt overigens niet snel aangenomen. Zo controleert de notaris bij een vermoeden van een geestelijke stoornis aan de hand van een stappenplan of sprake is van wilsonbekwaamheid. Daarbij kan hij ook een medicus raadplegen. Maar als blijkt dat de overledene toch wilsonbekwaam was, kan het testament achteraf onder omstandigheden ongeldig (nietig) worden verklaard.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button