Juridische bedrijfsscan

Het is verstandig regelmatig uw onderneming juridische tegen het licht te houden en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Daarom heeft Scholtens advocaten & adviseurs de Juridische Bedrijfsscan ontwikkeld.

Voor u als ondernemer ligt de focus van uw bedrijfsvoering op het zaken doen, of u nu producten levert en verkoopt of diensten verleent. Aan de bedrijfsvoering zit echter ook een juridische kant. Op veel terreinen heeft u te maken met voortdurende wijzigende wet- en regelgeving. Hou dat als ondernemer allemaal maar eens bij!

Heeft u uw zaken op orde?

Wij zien in onze ondernemingspraktijk regelmatig dat bedrijven hun zaken niet of onvoldoende op orde hebben. Daardoor ontstaan vroeger of later problemen die juist hadden kunnen worden voorkomen, als in een eerder stadium meer aandacht was besteed aan de juridische kant van het ondernemen.

Onduidelijke afspraken

Daarnaast zien we dat ondernemers denken dat ze duidelijke afspraken hebben gemaakt, maar dat de vastlegging van de afspraken onvoldoende duidelijk of onvolledig is. Dit zorgt voor problemen die men liever had voorkomen.

Hoe werkt het?

Twee advocaten van ons kantoor komen bij u op bezoek en aan de hand van een door onszelf ontwikkelde uitgebreide checklist wordt met u gesproken over de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering, zoals onder andere:
– rechtsvorm en structuur van de onderneming
– de vertegenwoordigingsbevoegdheid van u en uw medewerkers
– uw contracten en algemene voorwaarden
– de financiering van uw onderneming
– samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen
– personeel
– aansprakelijkheidsrisico’s
– huisvesting etc.

Gesprek bij u op het bedrijf

We gaan tijdens het bezoek aan uw bedrijf dieper in op de vraag of en hoe u bepaalde zaken heeft geregeld en vooral ook of u ze wel of niet heeft vastgelegd. Tijdens het gesprek kunnen dan ook zaken aan de orde komen die specifiek van toepassing zijn op uw onderneming of branche.

Tijdsduur gesprek

De duur van het gesprek zal zo’n 2,5 à 3 uur zijn. Tijdens het gesprek ontvangt u van ons de nodige tips over de juridische kant van het zaken doen en benoemen we punten waar het in de praktijk nog wel eens mis wil gaan.

Rapportage

Kort na ons bezoek ontvangt u van ons een bezoekverslag met daarin, voor zover van toepassing, tips een aanbevelingen.

Uw bedrijf onder de loep

Met de juridische bedrijfsscan van Scholtens advocaten & adviseurs wordt uw onderneming en uw manier van zaken doen juridisch onder de loep genomen. Na het uitvoeren van de scan weet u waar u staat, wat uw sterke en zwakke punten zijn en welke verbeterpunten eventueel in uw onderneming kunnen worden doorgevoerd.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button