Home/ Gratis adviesgesprek werknemer

Gratis adviesgesprek werknemer

Gratis adviesgesprek werknemers

Als werknemer kunt u met enige regelmaat tegen vragen oplopen over uw rechtspositie. We hebben daarover in de Noordoostpolder van 14 april 2011 bijgaand artikel gepubliceerd waarin 6 momenten worden genoemd waarop u er in ieder geval verstandig aan doet u door een arbeidsrechtadvocaat te laten adviseren

Die 6 momenten zijn:
• aanbod beëindigingsovereenkomst
• ontslag en ziekte
• ziek of niet ziek
• ontslag op staande voet
• non-concurrentiebeding in nieuwe arbeidsovereenkomst
• wijziging arbeidsvoorwaarden

Als u over één van deze onderwerpen of over andere zaken met betrekking tot uw rechtspositie als werknemer advies wenst bieden wij de mogelijkheid aan van een gratis oriënterend gesprek met een van onze advocaten.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

1. U neemt telefonisch of per mail (info@scholtensadvocaten.nl) contact met ons op en noemt ons wie uw werkgever is (ter controle op tegenstrijdige belangen, het zou immers  kunnen  dat uw  werkgever al cliënt is bij ons kantoor) en geeft in het kort aan welke problematiek er speelt.
2. U wordt ofwel direct doorverbonden met één van onze advocaten ofwel u wordt, meestal dezelfde  dag maar in ieder geval binnen 24 uur, door ons teruggebeld om óf een afspraak te maken óf u  telefonisch te adviseren over uw positie.
3. Mocht tijdens de bespreking of het telefoongesprek blijken dat van onze kant vervolgwerkzaamheden nodig zijn (correspondentie met uw werkgever, verweer voeren in een al  aanhangig gemaakte procedure etc.), dan zullen we hierover met u verdere afspraken maken over  onze werkwijze en de in rekening te brengen kosten. Deze kosten kunnen overigens regelmatig in rekening worden gebracht bij de werkgever.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button