Gevolgen van kindgebonden budget voor kinderalimentatie

Gevolgen van kindgebonden budget voor hoogte kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de fiscale regeling van het kindgebonden budget. Met name alleenstaande ouders hebben vanaf deze datum vaak recht op een aanzienlijk bedrag aan kindgebonden budget, omdat zij in aanmerking komen voor de “alleenstaande ouderkop” van
€ 3.050,– per jaar.

In het kader van de regelgeving rondom kinderalimentatie is daarbij de vraag opgeworpen of dit betekent:

  • dat de kosten van de kinderen, die door de ouders gedragen moeten worden, lager wordt (omdat een deel van de kosten al gedekt wordt door dit kindgebonden budget), of
  • dat het inkomen van de alleenstaande ouder daardoor hoger wordt, en de verdeling van de kosten van de kinderen over de beide ouders hierdoor beïnvloed wordt.

Alimentatienormen

De Expertgroep Alimentatienormen, waarin rechters van verschillende rechtbanken vertegenwoordigd zijn, heeft geadviseerd om als uitgangspunt te nemen dat het kindgebonden budget (een deel van) de kosten van de kinderen dekt, en de behoefte aan kinderalimentatie dus lager wordt. In de praktijk betekent dat veelal dat de niet-verzorgende ouder een lager bedrag aan kinderalimentatie hoeft bij te dragen, soms zelfs niets meer.

Al snel na 1 januari 2015 bleek echter dat verschillende rechtbanken hier verschillend mee om gaan. De rechtbank te Den Haag en Noord-Holland hebben gekozen voor een eigen lijn en wijken daarbij af van het advies van de Expertgroep. Daardoor bestaat er nu landelijk verschillend beleid, en is lang onduidelijk geweest welke keuze iedere rechtbank zou maken.

Inmiddels is duidelijk dat de rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Overijssel, waar rechtzoekenden in ons werkgebied veelal onder vallen, aansluiten bij het advies van de Expertgroep. Dat betekent dus dat, als de verzorgende ouder van minderjarige kinderen een alleenstaande ouder is en daardoor in aanmerking komt voor een verhoogd kindgebonden budget, het aannemelijk is ervan uit te gaan dat de niet-verzorgende ouder een lager bedrag aan kinderalimentatie hoeft bij te dragen dan in het verleden, soms zelfs helemaal niets meer. Daarnaast kan ook nog een rol spelen dat de niet-verzorgende ouder minder kan betalen omdat (ook vanaf januari 2015) betaalde kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar is.

Als in het verleden afspraken zijn gemaakt over de te betalen kinderalimentatie, of daarover door een rechtbank een beslissing is genomen, kan er dan ook alle reden zijn die afspraken aan te passen of aan de rechtbank een nieuwe beslissing te vragen. Dat laatste kan uitsluitend via een advocaat. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Call Now Button