Een echtscheiding is voor alle betrokkenen vaak een pijnlijke gebeurtenis. Bovendien moet er bij een echtscheiding veel geregeld worden. Denk aan de verdeling van bezittingen en schulden, de zorg voor de kinderen en eventueel alimentatie. Scholtens advocaten & adviseurs kan u hierbij helpen. Bovendien kunt u bij ons terecht voor mediation (bemiddeling). 

Een echtscheiding is afspraken maken

Voor een echtscheiding is een beslissing van de rechtbank nodig. Maar vaak moeten er meerdere beslissingen genomen worden bij een scheiding. Ten eerste afspraken over de manier waarop de gezamenlijke zorg voor de kinderen wordt geregeld, zowel praktisch als financieel. Kiest u bijvoorbeeld voor co-ouderschap? Deze afspraken moeten beide ouders samen in een ouderschapsplan vastleggen.

Ten tweede moet er beslist worden of er iemand in het huis blijft wonen en zo ja, wie. Ook zijn afspraken nodig over de verdeling van de bezittingen en schulden. Soms moet er een regeling worden getroffen voor partneralimentatie. Tenslotte moeten er afspraken gemaakt worden over pensioenverevening. Kortom: een complexe problematiek waarbij u de hulp van een advocaat nodig zult hebben.

Echtscheidingsprocedure

Voor de echtscheidingsprocedure is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Alleen een advocaat kan bij een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank uw belangen behartigen en namens u optreden. Bovendien kunnen wij u adviseren over de consequenties van de echtscheiding en de mogelijkheden.

Eén of twee advocaten?

Beide partners kunnen zich door een eigen advocaat laten bijstaan. Soms is het mogelijk dat slechts een van de partners een advocaat heeft. De andere partner reageert dan op de voorstellen die deze advocaat doet. Een tweede advocaat is dan niet altijd nodig. Heeft u samen al veel belangrijke punten besproken? Wij bieden de mogelijkheid om te scheiden voor een vaste prijs, lees er hier meer over.

Mediation

Kiest u ervoor in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen, dan is echtscheidingsbemiddeling (mediation) een goede manier. Mediation vermindert de kans op escalatie van problemen aanzienlijk. Bovendien kunt u op deze manier de echtscheiding vaak sneller afwikkelen en kunnen de kosten beperkt blijven.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Call Now Button