Bouw- en vastgoedrecht

Bouwprojecten zijn vaak complex, langdurig en kapitaalintensief. Hierdoor kunnen er allerlei discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan. Denk aan vragen over het bestek, de oplevering en meer- of minderwerk.

Juridisch advies en bijstand bij arbitrages is daarom vaak gewenst. Scholtens Advocaten heeft de nodige aannemers als cliënt en werkt ook voor veel andere bedrijven in de bouwsector. Hierdoor beschikken we ook op dit gebied over de nodige expertise.

Communicatie van groot belang

Juist in de bouw is goede communicatie tussen de betrokken partijen van het grootste belang. Vaak blijkt dat door onvoldoende communicatie problemen
ontstaan, die gemakkelijk te voorkomen zijn. Ook tijdens een bouwproces doen zich regelmatig juridische vragen voor en daarom adviseren we regelmatig cliënten over hun positie.

Het civiele bouw- en vastgoedrecht

Het bouwproces begint bij de grondverwerving en eindigt met de eindafrekening. In dat proces kunnen partijen met allerlei juridische discussiepunten te maken krijgen. Denk aan:

• welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?
• onduidelijkheden in het bestek
• bouwtijdsoverschrijding
• opleveringskwesties
• aansprakelijkheid voor gebreken
• toepassing van retentierecht door de aannemer
• meer- en minderwerk

Voor alle vragen over dit soort onderwerpen kunt u een beroep op ons kantoor doen. Dat geldt ook voor vastgoedkwesties zoals de volgende:

• geschillen over aan- en verkoop van onroerend goed
• geschillen over makelaarscourtages
• advisering van appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren

Arbitrage

Heldere adviezen dragen vaak al bij tot een oplossing van geschillen. Als de partijen er niet uitkomen, volgt de gang naar de rechter of vaker nog naar de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, het Arbitrage-Instituut Bouwkunst of andere arbitrage-instituten. Scholtens Advocaten kent de weg naar deze instituten en kan u bijstaan bij een eventuele procedure.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button