Bij beëindiging van een huwelijk of samenwoning moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de eigen woning, de inventaris en het vermogen dat tijdens het huwelijk of de relatie is opgebouwd. De uitkomst is onder meer afhankelijk van de aanwezigheid van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. De boedelscheiding kan een zeer complexe puzzel zijn. Scholtens advocaten & adviseurs helpt u deze puzzel op te lossen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk zijn er twee mogelijkheden: huwelijkse voorwaarden of een huwelijk in gemeenschap van goederen. In dat laatste geval zijn alle bezittingen en schulden in principe van beide partners gezamenlijk. Bij echtscheiding moeten de ex-partners dan afspraken maken over de verdeling.

Als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn deze leidend bij de verdeling. Vaak is in deze voorwaarden een zogenoemd verrekenbeding opgenomen. Dat geeft aan op welke manier vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, moet worden verdeeld. De uitvoering daarvan is vaak bijzonder complex.

 

Samenlevingscontract

Bij samenwoning kan het samenlevingscontract de rol vervullen van huwelijkse voorwaarden. Als er geen samenlevingscontract is, is bepalend of er sprake is van gezamenlijke bezittingen (zoals een gezamenlijke woning). Ook moet worden nagegaan of een partner heeft meebetaald aan goederen van de andere partner. Dan kan het zijn dat er zaken verrekend moeten worden.

 

Haken en ogen bij boedelscheiding

In de praktijk is de boedelscheiding na echtscheiding vaak een van de lastigste zaken die geregeld moet worden. De juridische uitgangspunten sluiten niet altijd aan bij het gevoel van redelijkheid van de partners. Hoe zit het bijvoorbeeld met schulden die één partner heeft gemaakt? En wat is de ‘peildatum’ die bepaalt wat onder de verdeling valt? Het is dan ook belangrijk te weten wat de juridische mogelijkheden zijn. Soms is het ook zinvol een financieel deskundige in te schakelen, vanwege de fiscale consequenties van de te maken afspraken.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Call Now Button