Boedelbeschrijving

Wat is een boedelbeschrijving

Bij een erfenis wordt meestal een boedelbeschrijving gemaakt. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden.

Een dergelijke boedelbeschrijving is vaak ook nodig voor de aangifte erfbelasting. Uit de boedelbeschrijving blijkt ook vaak wat uw aandeel in de erfenis is en hoe deze tot stand is gekomen. U kunt hiervoor terecht bij de erfgenamen die in het testament zijn aangewezen om de erfenis af te wikkelen.

Als er geen testament is, bent u als erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling. Deze wijze van afwikkeling wordt vereffening genoemd. En soms is er een executeur benoemd bij wie u de boedelbeschrijving kunt opvragen.

Vaak heeft u ook recht om bewijsstukken te ontvangen. Erfgenamen zijn namelijk verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het bepalen van hun erfrechtelijke posities.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button