Algemene voorwaarden laten opstellen

Ik wil mijn algemene voorwaarden laten controleren

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet meer weg te denken uit het handelsverkeer. Maar zijn uw algemene voorwaarden nog wel up-to-date en gebruikt u uw algemene voorwaarden op de juiste wijze?

De ‘kleine lettertjes’

Algemene voorwaarden worden in het normaal taalgebruik ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. Druk algemene voorwaarden echter nooit af kleiner dan lettergrootte 10 en zorg er verder voor dat de algemene voorwaarden duidelijk en goed leesbaar zijn. Daarnaast is van belang om te realiseren dat niet alle bepalingen in algemene voorwaarden volgens de wet zijn toegestaan, zoals onder andere volledige uitsluiting van uw aansprakelijkheid, verbod van verrekening, verbod van opschorting, etc. Vaak worden deze bepalingen bewust opgenomen om de wederpartij af te schrikken. Indien uw algemene voorwaarden dergelijke verboden bepalingen bevatten, wees daarvan dan goed bewust indien u deze bepalingen wilt gaan toepassen. Het kan er toe leiden dat uw algemene voorwaarden in hun geheel door de rechter buiten werking worden gesteld.

Gebruik van uw algemene voorwaarden

Ervaring leert dat veel bedrijven algemene voorwaarden hebben, maar doordat zij deze verkeerd hanteren niets aan deze voorwaarden hebben. Als hoofdregel geldt dat de algemene voorwaarden waar een partij als eerste naar verwijst van toepassing zijn. Het is daarom van belang dat u in uw offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst vermeldt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze algemene voorwaarden zijn meegestuurd met de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst. Vervolgens wijst u in uw offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst de algemene voorwaarden van uw wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

Controle van uw algemene voorwaarden

Regelmatig stellen wij algemene voorwaarden op en controleren wij deze voor ondernemers. Indien u uw algemene voorwaarden wilt laten controleren, kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0527-618333. Voor het opstellen en het laten controleren van algemene voorwaarden hanteren wij vaste tarieven, die u bij ons kunt opvragen.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button