Agrarisch recht

Als ondernemer in de land- en tuinbouw hebt u regelmatig te maken met aan- en verkooptransacties. Belangrijk daarbij zijn heldere contracten: in onze regio gaat het bijvoorbeeld veel om aardappelcontracten, uiencontracten, wortelcontracten en tulpencontacten. Op dit terrein heeft Scholtens advocaten & adviseurs in de loop der jaren de nodige expertise opgebouwd.

Wij zijn goed ingevoerd in de land- en tuinbouw. Emmeloord is niet voor niets de World Potato City. Wij kennen de specifieke problematiek waarmee agrariërs, handelaren en verwerkende bedrijven mee te maken hebben. We zijn u graag van dienst als het gaat om geschillen over aan- en verkoop, maar ook over de wijze waarop u het beste kunt contracteren met de andere partij.

Vertrouwen is zilver, een goed contract goud

Zaken doen heeft voor een belangrijk deel te maken met vertrouwen. Gelukkig kunnen ondernemers onderling de nodige kwesties oplossen zonder dat een contract een rol speelt. Maar met een goed contract kunt u veel onnodige problemen voorkomen. Ook algemene voorwaarden worden steeds belangrijker. Het is daarom goed als u zich bewust bent van de effecten hiervan.

Rol van de bemiddelaar of commissionair

Belangrijk bij agrarische contracten is verder de rol van de bemiddelaar of commissionair. Het is niet altijd duidelijk wat u van een goed commissionair kunt verwachten. Dat geldt met name als er sprake is van een geschil over de kwaliteit van de te leveren of geleverde waar.

Gewone rechter of arbitrage

Scholtens advocaten & adviseurs heeft veel ervaring met procedures op het gebied van het agrarisch handelsrecht. Daarbij gaat het niet alleen om procedures bij rechtbanken en gerechtshoven, maar vooral ook bij scheidsgerechten en arbitrage-instituten. Zo nodig worden arbiters of scheidslieden voor een specifiek geschil benoemd. In zo’n situatie kan een geschil vaak snel opgelost worden. Juist in dit soort spoedprocedures is juridische bijstand van groot belang en kunt u een beroep op ons doen.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button