Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

“Een goede afsluiting van een huwelijk of relatie biedt mogelijkheden voor een toekomst zonder wrok,
maar met nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Partneralimentatie en fiscale wijzigingen per 1 januari 2020

Familierecht en mediation · 21 nov. 2019

partneralimentatie 2020

Voor degenen die partneralimentatie betalen is het van belang kennis te nemen van belangrijke wijzingen in de mogelijkheden van fiscale aftrekbaarheid met ingang van
1 januari 2020. Daar waar tot nu toe de betaalde partneralimentatie volledig aftrekbaar was, wordt die aftrekmogelijkheid vanaf 1 januari 2020 geleidelijk aan beperkt. Datzelfde geldt voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Met name voor alimentatieplichtigen met een jaarinkomen boven € 68.500,-- kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor het bepalen van de draagkracht en daarmee de mogelijkheid om partneralimentatie te betalen.

Lees verder

School en scheiding

· 5 nov. 2019

School en Scheiding

Veel leraren hebben kinderen van gescheiden ouders in de klas. In de praktijk blijkt dat ouders na een echtscheiding vaak goed blijven communiceren over hun kinderen. Ze gaan samen naar een rapportavond van hun kind en informatie van school wordt met elkaar gedeeld. Helaas merken scholen soms dat het niet altijd goed gaat na een scheiding. Bijvoorbeeld dat de ouder waar een kind woont, de informatie die school verstrekt niet deelt met de andere ouder. Het komt ook voor dat de ouders niet samen naar een rapportbespreking willen komen, maar dat ze allebei de leerkracht persoonlijk willen spreken. Ouders kunnen het ook volstrekt oneens zijn over de vraag of een kind wel of niet extra hulp nodig heeft, en dan wordt de school belast met de onderlinge strijd tussen de ouders. Tal van problemen doen zich in de praktijk voor. Welke regels gelden dan?

Lees verder

Vijf uitgangspunten bij kinderalimentatie

Familierecht en mediation · 11 sep. 2018

Kinderen kosten geld. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Dit ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt kan al veel vragen oproepen: wie zijn “de ouders” en wat hebben kinderen nodig? In de rechtspraktijk zijn daarvoor regels en richtlijnen ontwikkeld, maar het vergt de nodige kennis en ervaring om daaruit te kunnen afleiden wat een goede en juiste kinderalimentatieregeling is. Voor advies of bijstand daarover kunt u ook bij ons terecht.

Lees verder

Nieuw huwelijksgoederenrecht en echtscheiding

Familierecht en mediation · 31 jan. 2018

In de afgelopen maanden is er redelijk wat publiciteit geweest over het nieuwe huwelijksgoederenrecht, zoals dat per 1 januari 2018 in werking is getreden. De “oude” gemeenschap van goederen is vanaf dat moment niet meer de standaard. Wat betekent dit nieuwe wettelijke stelsel voor de echtscheidingspraktijk?

Lees verder

Vervangende toestemming voor reizen met kinderen

· 24 oct. 2017

Vervangende toestemming voor reizen met kinderen

Als ouders van een minderjarig kind gescheiden zijn, ligt het voor de hand dat een kind met slechts een van de ouders op vakantie gaat. Als het een buitenlandse vakantiereis betreft, is daarvoor altijd de toestemming van de andere ouder vereist. Gelukkig levert dat meestal geen problemen op; beide ouders begrijpen dat het voor een kind leuk en goed is om een vakantie met de andere ouder door te brengen, zeker als in dat buitenland familie van het kind woont. Soms ontstaan er echter verschillen van mening waar de ouders samen niet uitkomen.

Lees verder

Je eerste woning kopen: Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap?

· 20 jun. 2017

Als je samen met je partner een huis wilt kopen en je bent niet getrouwd, dan is het vaak verstandig iets te regelen. Maar wat is dan wijsheid? Een samenlevingscontract of misschien toch een geregistreerd partnerschap? Juist over die laatste term bestaat nogal eens verwarring. Het idee bestaat dat dit een regeling is die vrijwel vergelijkbaar is met een samenlevingsovereenkomst. Niets is minder waar. Er bestaan grote verschillen tussen beide. De belangrijkste verschillen worden hieronder besproken.

Lees verder

Haken en ogen aan een gezamenlijke woning

· 14 mar. 2017

De markt van de koopwoningen trekt weer aan, terwijl het steeds moeilijker wordt om voor een huurwoning in aanmerking te komen. Voor een sociale huurwoning zijn de inkomensgrenzen al gauw een belemmering, terwijl voor huurwoningen in de private sector forse huurprijzen gelden. Een woning kopen komt dan al gauw in zicht. In dit artikel zal ik ingaan op de haken en ogen die zitten aan het samen met je levenspartner kopen van een woning.

Lees verder

18-jarigen en alimentatie

Familierecht en mediation · 2 feb. 2017

Als ouders van kinderen gaan scheiden, moeten ze in een “ouderschapsplan” vastleggen welke afspraken ze hebben gemaakt over de invulling van het ouderschap na echtscheiding. Daarbij horen in ieder geval ook afspraken over het dragen van de kosten van de kinderen. Wat gebeurt er echter met de alimentatie als een kind 18 jaar en dus meerderjarig wordt? In alimentatietermen gebruiken we dan ook wel de term jongmeerderjarige

Lees verder

5 aandachtspunten bij echtscheiding

Familierecht en mediation · 8 sep. 2016

Als een huwelijk of samenwoning eindigt, heeft dat vele gevolgen. In een periode waarin de emoties de boventoon voeren, moeten allerlei praktische en financiële zaken geregeld worden. Dat kan zeer belastend en ingrijpend zijn.
Bij Scholtens Advocaten hebben we de deskundigheid en ervaring in huis om u daarin goed te begeleiden. Bij voorkeur doen we dit in het kader van mediation (omdat u dan zelf gezamenlijk keuzes kunt maken), maar voor advies of bijstand in een procedure kunt u ook bij ons terecht. Belangrijke aandachtspunten zijn in ieder geval:

Lees verder

Op vakantie met kinderen of kinderontvoering?

Familierecht en mediation · 12 jul. 2016

De vakantietijd breekt bijna aan. Er zijn of worden plannen gemaakt om de vakantietijd elders door te brengen, in Nederland of in het buitenland.
Voor reizen naar het buitenland moeten kinderen over een eigen paspoort of (binnen Europa) identiteitsbewijs beschikken.

Lees verder